Close

Inženýrská geodézie
Výrobní hala

Lokalita

Ždírec nad Doubravou

Česká republika 

časová náročnost

6 měsíců

produkty

Inženýrská geodézie

Vybavení

Robotizovaná totální stanice LEICA TS12 P 3″ R1000

Archan Park

Předmětem díla bylo zajištění geodetických prací při realizaci výrobních prostor a skladů: 

 • a) vytyčení, včetně zpracování projektové dokumentace
  b) zaměření a následné zpracování zaměření skut. stavu nebo výpočet objemu
  c) monitoring / trigonometrické sledování deformací, nulté a následná měření
  d) tvorba, kontrola/převzetí a doplnění vytyčovací sítě
  e) osazení nivelačních značek, nulté a následná měření pomocí přesné nivelace
  f) vytyčení průběhu hranic parcel, geometrické plány a práce v katastru nemovitostí
  g) skenování (stacionárním skenerem, nebo drony) a zpracování 3D modelu
  f) tisk dokumentace / 3D tisk skenovaných předmětů
  h) měření dna vodních toků a nádrží + zpracování
  i) pasportizace objektů
  j) zaměření dokumentace stavebních objektů 1:50/1:100, včetně zpracování půdorysů, pohledů a řezů objekty