Close

3D Laserové skenování a fotogrammetrie

Co je 3D Laserové skenování a fotogrammetrie ?

Pro zaměření stávajících objektů využíváme technologii 3D laserového skenování v kombinaci s pozemní a leteckou fotogrammetrií a klasickými geodetickými metodami. Sběr dat je několikanásobně rychlejší v porovnání s klasickými metodami a umožňuje komplexnější zaměření – 3D model. Skenování je možné provádět za plného provozu objektu. Výstupem laserového zaměření je 3D model skenovaného objektu ve formě tzv. mračna bodů, které je možné importovat do vašich CAD a BIM softwarů. Zaměření může být provedeno v místním souřadnicovém systému, nebo připojeno do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv. Celý projekt lze georeferencovat i zpětně pomocí identických bodů. 

 

Pro leteckou fotogrammetrii využíváme nejmodernější drony s RTK anténou která umožnuje tvořit zaměření s vysokou přesností (do 20mm). Leteckou fotogrammetrii lze kombinovat s laserovým skenování a je využívaná pro zaměření nepřístupných míst. Dále umožňuje tvorbu ortofoto map a pohledů na fasády. 

 

Laserové skenování a fotogrammetrii pro Vás zabezpečuje naše divize zaměřená na 3D a moderní technologie. Measure2BIM.

Aplikace

Vzorová data

Mračno Bodů - 3D laserové skenování a fotogrammetrie

Mračno Bodů - Letecká fotogrammetrie