Close

Stavební zaměření budov (Pasportizace)

Co je Stavební zaměření budov (Pasportizace) ?

Stávající stav objektů zaměříme a zpracujeme výkresy dle Vámi zadaných požadavek ve formátu PDF, DWG, DXF či DGN – pro 2D pasportizaci nebo RVT a IFC pro 3D pasportizaci. Výkresy / modely je možné zpracovat dle Vámi zaslané šablony. Pro zaměření staveb používáme kombinaci klasických geodetických metod, 3D Laserového skenování a fotogrammetrie, která je velmi rychlá a je možné ji realizovat za plného provozu objektu (nájemníci, výrobní prostory, provozovny, nemocnice, kanceláře….). 

Výsledkem tohoto typu měření je přesný 3D model ve formě mračen bodů, z kterého zpracováváme dokumentaci v požadovaném rozsahu – 2D, 3D. Tento model je v budoucnu možné vyžít pro tvorbu dalších výstupů a není tak potřeba nic doměřovat. To šetří čas a nemalé finanční prostředky. 

Zaměření každého objektu realizuje naše 3D divize Measure2BIM.

Aplikace

Co je 2D Pasportizace (CAD)

2D CAD výkresy skutečného stavu (půdorysy, řezy, pohledy) vytváříme vektorizací mračen bodů, které vznikají pomocí 3D skenerů. Díky této metodě dosahuje CAD dokumentace velmi vysokou přesnost, která je klíčová pro její efektivní využití během celého životního cyklu stavby.

Dokumentace zpravidla obsahuje půdorysy všech podlaží, pohledy na fasády a řezy. Rozsah a detailnost dokumentace je možné upravit dle požadavků zákazníka.

Specifikací detailnosti dodávané CAD dokumentace lze dosáhnout značné úspory času a nákladů. Specifikace LOD je určující už během sběru dat, protože nám stanovuje požadovanou hustotu mračna bodů, potřebnou k vytvoření 2D CAD Výkresů.

Zpracování dokumentace z mračen bodů realizuje naše 3D divize Measure2BIM.

Obsah

Co je 3D Pasportizace (BIM)

3D pasportizace je proces převedení 3D modelu ve formě mračen bodů na 3D objektový model (BIM/BIM Ready) složený s jednotlivých stavebních prvků (okna, dveře, stěny, atd.) Tyto prvky obsahují základní informace(rozměry, popis, atd.), které mohou být doplněny o informace dle přání zákazníka. Tyto informace lze editovat pomocí excel tabulky a udržovat tak BIM model vždy aktuální.  

BIM model je digitální dvojče zaměřeného objektu obsahující datovou strukturu informací každého modelovaného prvku.

BIM ready model je digitální dvojče zaměřeného objektu připraveno na vložení popisných informací k jednotlivým prvkům.

Díky tomu, že naše BIM modely vytváříme za použití 3D laserového skenování, dosahují velmi vysokou přesnost, která umožňuje jejich efektivní využití během celého životního cyklu stavby.

Specifikací detailnosti dodávaného BIM modelu lze dosáhnout značné úspory času a nákladů. Specifikace LOD je určující už během sběru dat, protože nám stanovuje požadovanou hustotu mračna bodů, potřebnou k vytvoření BIM modelu. Naše BIM modely skutečného stavu mohou obsahovat všechny grafické a negrafické informace dle požadavků zákazníka.  

Tvorbu modelů z mračen bodů realizuje naše 3D divize Measure2BIM.

Obsah