Close

Inženýrská geodézie
Rezidence Nové Modřany

Lokalita

Praha

Česká republika

časová náročnost

3 Roky

produkty

Inženýrská geodézie

Vybavení

Robotizovaná totální stanice TRIMBLE S5 DR Plus

Trimble SX10, skenovací robotická stanice

Rezidence Nové Modřany

Předmětem díla bylo zajištění geodetických prací při realizaci výstavby bytového komplexu Nové Modřany

  • Vytyčení svislých konstrukcí v každém podlaží vč. obnovení zničených bodů.
  • Vytyčení hrany objektu, hrany podesty a prostupů c prostoru bednění. 
  • Kontrola výztuže svislých konstrukcí vycházejících ze základové desky před betonáží. 
  • Přenesení výškového do každého podlaží.
  • Urovnání a kontrola bednění sloupů nebo stěn.
  • Zaměření skutečného provedení svislých konstrukcí konstrukcí v každém podlaží. 
  • Výškové zaměření každé stropní desky po betonáži.
  • Kontrola a případné zpřesnění ZVS. 
  •