Close

Prohlášení vlastníka

Co je Prohlášení vlastníka ?

Prohlášení vlastníka je úkon, kterým se v rámci jedné nemovitosti vymezují jednotlivé bytové a nebytové jednotky. Děje se tak např. při plánovaných převodech bytů z družstevního do osobního vlastnictví. Zjednodušeně lze říci, že principem je tedy rozdělení domu do několika bytů. Součástí tohoto prohlášení je i velmi konkrétní vymezení všech jednotek, které tak vlastně nově vznikají: bytových i nebytových jednotek, jejich zaměření, zakreslení a popis, a to se týká i společných částí včetně stanovení podílů na těchto společných částech.

Aplikace

Referenční zakázky