Close

Vytyčování hranic pozemků

Co je Vytyčování hranic pozemků ?

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřičskou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů a protokol o vytyčení.

Aplikace