Close

Inženýrská geodézie
Velvyslanectví Praha

Lokalita

Praha 

Česká republika

časová náročnost

1 Rok

produkty

Inženýrská geodézie

Vybavení

Robotizovaná totální stanice LEICA TS12 P 3″ R1000
– TS12-2 – polní kontroler LEICA CS10  
– S5-2- TRIMBLE Tablet
– GPS-5 – GNSS – RTK rover TRIMBLE R8s

Kórejské velvyslanectví - PRaha

Předmětem díla bylo zajištění geodetických prací při realizaci výstavby a rekonstrukce Velvyslanectví Korejské republiky v České republice:

  • Vytyčení svislých konstrukcí v každém podlaží vč. obnovení zničených bodů.
  • Vytyčení hrany objektu, hrany podesty a prostupů c prostoru bednění. 
  • Kontrola výztuže svislých konstrukcí vycházejících ze základové desky před betonáží. 
  • Přenesení výškového do každého podlaží.
  • Urovnání a kontrola bednění sloupů nebo stěn.
  • Zaměření skutečného provedení svislých konstrukcí konstrukcí v každém podlaží. 
  • Výškové zaměření každé stropní desky po betonáži.
  • Kontrola a případné zpřesnění ZVS. 
  •