Close

Inženýrská geodézie
IKEM Praha G1, G2

Lokalita

Praha

Česká republika

 

časová náročnost

2,5 roku

produkty

Inženýrská geodézie

Vybavení

20 mm mračno bodů

Inženýrská Geodezie - ikem bLOK g1, g2

Na probíhající výstavbě dostavby bloků G1 a G2 na Pražském IKEMu dodává naše společnost veškeré geodetické práce související s realizací tohoto projektu:

 

1)Přípravné geodetické práce

 

2) Geodetické práce v průběhu výstavby 

Hrubé terénní úpravy – vytyčení
Vytyčení stavebních objektů nebo jejich částí pro výkop
Vytyčení stavebních objektů nebo jejich částí na podkladní beton, podlahu
Vytyčení hlavních os, kotevních šroubů a dalších bodů zvýšené přesnosti
Polohové zaměření kotevních šroubů po betonáři. Vyhodnocení odchylek od projektu
Určení výšky vztažného bodu
Určení výšky při měření sedání objektu
Určení výšky podrobného bodu
Zaměření svislosti stěny 
Zaměření svislosti sloupů 

 

3)Zaměření skutečného provedení  objektů