Close

Pronajímatelné plochy

Co jsou Pronajímatelné plochy ?

Pronajímatelné plochy jsou plochy které jsou stanoveny dle mezinárodně uznávaných standardů a tvoří podklad zejména pro nájemní smlouvy nebo prodej komerčních nemovitostí. 

Zaměření podlahových ploch realizujeme pomocí 3D laserových skenerů. Tento postup nám umožňuje rychle, přesně a bez omezení provozu objektu změřit požadovaný komerční prostor. Pronajímatelné plochy / podlahové plochy stanovujeme dle požadavků objednatele dle standardů BOMA, GIF, RICS a IPMS

Aplikace