Close

Mapové podklady
Výstavba Hal

Lokalita

Cheb

Česká republika

časová náročnost

1 Den v terénu

2 Dny zpracování dokumentace

produkty

Letecké zaměření, Mračno bodů, Digitální model terénu, Kalkulace objemů zemních násypů, Ortofoto mapa

Vybavení

LEICA TS12

DJI Phantom 4 RTK

Mapové podklady
Výstavba Hal

Pomocí metody UAS (bezpilotní systém) bylo provedeno snímkování dotčeného prostoru plochy staveniště v Chebu.

Pro dostatečnou přesnost modelu bylo na zájmovém území stabilizováno 6 vlícovacích bodů.

Výsledkem zaměření byl digitální model terénu, kterýodpovídá 3.třídě přesnosti mapování dle ČSN 013410 a 013411 „Mapy velkých měřítek“. Ortofoto plán byl v tomto řípadě vygenerován jako vedlejší produkt snímkování.

Upravený model se v dalším kroku porovnal s předchozím zaměřením terénu a vypočítal rozdíl objemu navezeného materiálu v rozsahu stanoveném objednatelem.