Close

Případová studie
Laserové skenování

Případová Studie:
3D Zaměření Historického Bytového Domu na Štupartské

Tato studie se zaměřuje na pokročilé techniky 3D laserového skenování použité pro detailní zaměření památkové chráneného bytového domu v centru Prahy, který slouží na krátkobé ubytování.

Klíčovým aspektem této studie je demonstrace efektivity, přesnosti, a další přnosy využití stacionárních laserových skenerů a fotogrametrie v praxi.

V poslední části jsem provedli i porovnání použité metody s alternativními geodetickými metodami, které jsou běžně používány v České republice i ve světě.

Proces zaměření byl realizován s použitím vysoce přesných laserových skenerů FARO Focus3D X130 a FARO Focus Premium, což umožnilo vytvořit detailní 3D model a 2D půdorysy objektu. Kontrola zaměření byla realizována pomocí Skenovací totální stanice Trimble SX10.

Zadání Projektu

Objekt: Historický, památkově chráneni 8-patrový bytový dům

Cíl: 3D zaměření objektu a vytvoření 2D dokumentace

Plocha objektu: 3800m2

Doba zaměření na místě: 3 dny

Doba registrace mračen bodů : 2 dny

Doba zpracování dokumentace: 12 dní

Přesnost: 10mm

 

Specifika zadání:

Zaměření památkově chráněného historického polyfunkčního objektu, sloužícího pro krátkodobé ubytování, představovalo výzvu jak v technickém, tak v logistickém smyslu. S ohledem na různé funkce objektu – od obchodních prostor a restaurace v přízemí a suterénu po apartmány na vyšších patrech – bylo nutné přizpůsobit plánování tak, aby nenarušilo běžný provoz. Zaměření proběhlo v krátkých časových oknech během odubytování hostů a mimo provozní hodiny obchodů, a celý proces byl dokončen za 3 dny, což bylo o den méně, než bylo původně plánováno.

 

Úkolem bylo také zaměřit těžko přístupné části objektu a vytvořit CAD dokumentaci s podorysy všech podlaží. Dále bylo požadováno dodat mračno bodů pro vytváření dalších řezů, pohledů a virtuální prohlížečku umožňující jednoduché měření výšek a vzdáleností. Tento projekt vyžadoval pečlivou koordinaci a efektivní plánování, aby byly splněny všechny požadavky bez většího narušení denního provozu.

Porovnání s klasickými geodetickými metodami

Při hodnocení úspěchu a efektivity 3D laserového skenování historického bytového domu na Štupartské je užitečné porovnat tento přístup s tradičními geodetickými metodami, jako je záměření pouze pomocí totální stanice a GNSS.


Časová Náročnost:

3D Laserové skenování: Výrazně rychlejší proces. Celý objekt byl zaměřen během pouhých 3 dní, což je násobně kratší doba oproti tradičním metodám. Rychlost zaměřování bodl a možnost zachycení velkého množství dat v krátkém čase hrají klíčovou roli v tvorbě cenové nabídky.


  • Tradiční metody: Použití Totální stanice a GNSS je časově náročnější, zejména u složitých objektů jako je tento historický dům. Každý bod musí být zaměřen jednotlivě, což vede k delšímu času potřebnému pro celkové zaměření. Zároveň je nutné znát přesný rozsah požadovaných výstupů jako jsou řezy vč. jejich umístění a počty pohledů, a to již před zaměřením. Také není možné dodatečně přesně vytáhnout z jiš realizovaného zameřění (bez dalšího doměření na místě) ani připadné přesné průhyby a jiné deformace konstrukcí v jakémkoliv míste.
  •   
  • Množství Změřených Bodů:
  • 3D Laserové Skenování: Poskytuje obrovské množství měřicích bodů (až 2 000 000 bodů/s), které dokáží vytvořit detailní a komplexní 3D model objektu. Ten je možné pomocí fotogrametrie obarvit skutečnými barvami. 
  • Tradiční Metody: Omezenější počet bodů, což může vést k méně detailnímu zobrazení struktury, zejména v případě složitých nebo nepravidelných objektů.
  •  
 1. Přesnost:
 2. 3D Laserové Skenování: Lokálně je přesnost jednoho skenu definována v jednotkách milimetrů. Při sestavovaní jednotlivých skenů do 3D modelu  v podobě mračen bodú však výsledná přesnost logicky klesá. V tomto projektu dosahujeme přesnosti registrace do 1 cm, což je srovnatelné s tradičními metodami, ale při zajištění výrazně většího množství dat a detailů.
 3. Tradiční Metody: Totalky a GNSS stanice obvykle poskytují velmi vysokou přesnost, ale mohou být ovlivněny různými faktory, jako jsou překážky v terénu nebo atmosférické podmínky.
  •   

Závěr
Moderní 3D laserové skenování představuje v porovnání s klasickými geodetickými metodami výrazný posun, zejména v kontextu složitých a historických objektů. Nabízí rychlejší získání dat, větší množství měřicích bodů a srovnatelnou přesnost, což činí tento přístup ideálním pro projekty vyžadující detailní a komplexní záznamy o stavu objektu a i navzdory vyšší pořizovací ceně na technologie, software a know-how, dokáže být táto metoda násobně levnější ve srovnání s klasickou geodezií a to zejména díky úspoře času a nižšího počtu geodetů.