Close

Technická dokumentace inženýrských sítí
Vytyčení stavby
Vysoký Újezd

Lokalita

Vysoký újezd

Česká republika

časová náročnost

2 Roky

produkty

Geometrický plán, Vytyčení stavby, Polohopis a výškopis, Kompletní vyhotovení ZVS, Technická dokumentace inženýrských sítí

VYBAVENÍ

TRIMBLE S5 DR Plus
GNSS – RTK rover TRIMBLE R8s

Dron DJI Phantom RTK

Technická dokumentace inženýrských sítí
Vytyčení stavby
Vysoký Újezd

Projekt Vysoký Újezd- lokalita Pod Ovčínem Řešil parcelaci a výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 900 rodinných domů. Naše společnost realizovala veškeré geodetické služby související s realizací tohoto projektu:

1) Vytyčení stavby

2)Mapový podklad – Polohopis/ Výškopis

3) Letecké zaměření – ortofoto mapa

4) Zaměření skutečného provedení stavby

5) Vyhotovení ZVS (základní vytyčovací sít) určená polohově a výškově

6) Vyhotovení geometrického plánu komunikace

7)Zpracování geodetické dokumentace dle směrnic správců jednotlivých sítí ze zaměření skutečného provedení.