Close

Mapové podklady
Voitsberg

Lokalita

Voitsberg

Rakousko

časová náročnost

2 hodiny v terénu

2 dny zpracování modelu

produkty

Mračno bodů,  polohopis výškopis, digitální model terénu (DMT), ortofoto mapa

Vybavení

DJI Phantom RTK

 

Mapové podklady
Voitsberg

Bylo provedeno zaměření výškopisu a polohopisu dvou lokalit
1. Voitsberg – fotovoltaická elektrárna na mýtině v lese,
2. Falkensteiner Balance Resort Stegersbach – stávající parkoviště.

K zaměření byla použita fotogrammetrická metoda s použitím bezpilotního systému UAS v kombinaci s terestrickými
geodetickými metodami.
Měření proběhlo v rakouském souřadnicovém a výškovém systému.

Výsledkem zaměření byly výkresy situace, ortofoto plán , 3D model ve formátu .Land XML a mračno bodů ve formátu RCP
pro program Autocad.

 

Dokumentace byla vytvořena naší 3D divizí Measure2BIM.