Close

Stavebně technická dokumentace
Kostel Broumov

Lokalita

Broumov

Česká republika

časová náročnost

1 Den v terénu

10 Dní zpracování dokumentace

produkty

Mračno bodů,  360° Foto prohlížečka, CAD dokumentace 

Přesnost

2mm mračno bodů

LOD2 CAD dokumentace

Stavebně technická dokumentace
Kostel Broumov

Na zaměření kostela Petra a Pavla v Broumově jsme použili nejmodernější technologie a postupy, jako je pozemní a letecká fotogrammetrie v kombinací s 3D laserovým skenováním a klasickými geodetickými metodami. Díky kombinaci metod fotogrammetrie a laserového skenování jsme vytvořili velmi přesné orthofoto pohledy, ulehčující architektům návrh sanace a rekonstrukce objektu. Tento typ zaměření nám navíc umožnil za jeden den zaměřit objekt kostela s přesností 2mm bez omezení jeho běžného provozu. 2D stavební dokumentace skutečného provedení byla zpracována z mračen bodů, v programu Autocad, v souladu s požadavky Národního památkového ústavu. Pasport obsahoval řezy, půdorysy a pohledy na všechny fasády v detailnosti LOD 2 (Rekonstrukce/Sanace).

Dokumentace byla vytvořena naší 3D divizí Measure2BIM.