Návštěvou této stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. Soubory cookie lze spravovat v prohlížeči nebo v nastavení vašeho zařízení. Další informace naleznete v našich Zásady Cookie.
Katastr nemovitostí
  • Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra (v rozsahu §13 písm. a) zákona 200/1994Sb.).
  • Vyhotovení Geometrických plánů – rozdělení pozemku, změna hranic, vyznačení budov, věcná břemena, pozemky zjednodušené evidence, opravy chybného určení nemovitostí.
  • Vytyčování a upřesňování hranic pozemku – stanovení průběhu hranice, řešení sporných hranic a nalézání východisek, práce s historickou dokumentací.
  • Pomoc při řešení životních situací spojených s problematikou Katastru nemovitostí s využitím 20ti leté praxe.
  • Vyhotovení záborových elaborátů – pro potřeby projekčních kanceláří.
  • Pozemkové právo – dobrá orientace v pozemkovém právu.
  • Pozemkové úpravy – částečné i komplexní.
Proměňte váš Facebooku profil na webovou stránku a to hned.

Zkuste nyní 14 dní ZDARMA

Kreditní karta není potřeba, odhlaste se kdykoliv. pagevamp.com