Stavební plány budov

  • půdorysy, řezy, pohledy (měřítko 1:50)
  • způsob měření zvolen dle složitosti a požadované přesnosti zaměření (ruční laserový dálkoměr, totální stanice, ruční skener, stacionární skener, fotogrammetrie)