Skenování

  • skener FARO X130
  • mobilní skener GeoSLAM ZEB1
  • dokumentace stávajících objektů před rekonstrukcí
  • dokumentace historických objektů
  • dokumentace skutečného stavu nově realizovaných objektů
  • výpočty kubatur zemních těles
  • určení svislostí a rovinnosti fasád, ...