Fotogrammetrie

  • povolení ÚCL k provádění leteckých prací
  • letecká a pozemní fotogrammetrie
  • mapování velkých územních celků
  • zaměření pro určení kubatur - lomy, stavební jámy, golfová hřiště, atd.
  • 3D - tvorba mračen bodů stavebních objektů
  • foto/video dokumentace