Důlní geodézie

  • hlavní důlní měřič
  • oprávnění k hornické činnosti
  • vedení ražby tunelů, monitoring, konvergenční měření
  • skenování, kubatury výrubu, usazování rámů, mikropilotové deštníky
  • dokumentace skutečného stavu objektů v podzemí
  • připojovací a usměrňovací měření směru ražby (ražba ze dna šachty)